Απαραίτητα έγγραφα 

  1. Άδεια Οδήγησης

  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει.Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση.

Άδεια / Δίπλωμα Οδήγησης

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση αυτοκινήτου θα πρέπει να:

Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης εν ισχύ, που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την έναρξη ενοικίασης

Ασφάλειες

Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνεται:

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και μικτή ασφάλεια που καλύπτει το μισθωμένο όχημα με κάποιο ποσό επιβάρυνσης του ενοικιαστή το οποίο ποικίλει ανάλογα με τον τύπο αυτοκινήτου.

 

Βασική Ασφάλεια (CDW)

Με Πακέτο Ασφάλειας (CDW)

 Κατηγορία

Συμμετοχή

Συμμετοχή

A – B – C

1000 €

500 €

D-E

1500 €

750 €

 

Περίπτωση ατυχήματος και εμπλοκής με άλλο/α οχήματα:

Όταν ΔΕΝ φταίει ο οδηγός-μισθωτής της Hawk Rent a Car   (βάση Δικαστικής απόφασης) όποια κι αν είναι η ζημία στο όχημα, δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης

Όταν φταίει ο οδηγός-μισθωτής της  Hawk Rent a Car  για το ατύχημα, ευθύνεται για τα εξωτερικά μέρη του αυτοκινήτου μέχρι του ποσού της απαλλαγής και εξ ολοκλήρου για τις υπόλοιπες φθορές (τζάμια, ελαστικά, μηχανικά μέρη, εσωτερικό, κάτω μέρος).

Στην περίπτωση που το όχημα της Hawk Rent a Car  έχει ατύχημα χωρίς εμπλοκή π.χ. Αν βγει από τον δρόμο, ανατραπεί, χτυπήσει σε σταθερό εμπόδιο(δέντρο ή τοίχο κλπ) ο οδηγός-μισθωτής που έχει ασφάλιση (C.D.W) ευθύνεται για τις εξωτερικές ζημίες του οχήματος μέχρι του ποσού της απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί, αλλά και εξολοκλήρου για τις ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, καταστροφής ελαστικών, τζαμιών, σαλονιού και μηχανικών τμημάτων.

Σε περίπτωση ατυχήματος, αν διαπιστωθεί από την τροχαία ότι ο οδηγός-μισθωτής βρίσκεται (κατά νόμο) σε κατάσταση μέθης ή χωρίς άδεια οδήγησης ο οδηγός –μισθωτής ΔΕΝ καλύπτεται από καμία ασφάλεια και ευθύνεται εξολοκλήρου για όλες τις ζημίες του αυτοκινήτου της Hawk Rent a Car (εξωτερικές και εσωτερικές) αλλά και γι αυτές που θα προκαλέσει σε οτιδήποτε άλλο εμπλέκεται στο ατύχημα.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή του γεγονότος από την τροχαία.

 

Εξόφληση

Η εξόφληση του μισθώματος μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα.

 

Παράδοση εκτός Καταστημάτων – Σταθμών

Η υπηρεσία είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Κρατήσεων της Hawk Rent A Car  . Για τα καταστήματα και τους σταθμούς παραλαβής/παράδοσης συμβουλευτείτε τον πίνακα ” Κράτηση Αυτοκινήτου”

 

Κράτηση

Για να οριστικοποιηθεί μια κράτηση θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό της προκαταβολής που έχει οριστεί.

  • Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα, υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα.

  • (Ώρα επιστροφής ισότιμη με την ώρα παράδοσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης). Το μίσθωμα προκαταβάλλεται.

Διαθεσιμότητα
Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να σας διαθέσουμε το αυτοκίνητο που επιλέξατε κατά την κράτηση , θα σας διαθέσουμε αυτοκίνητο της ίδιας ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

Περιορισμοί
Δεν επιτρέπεται η μετάβαση του αυτοκινήτου της Hawk Rent A Car  εκτός συνόρων ή η μεταφορά του με πλοίο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Καταστήματος Παραλαβής.

Εγγύηση
Απαιτείται εγγύηση ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου.

Κλειδιά
Ο ενοικιαστής φέρει ευθύνη για το κλειδί του οχήματος και η απώλειά του δεν καλύπτεται από την ασφάλεια που παρέχουμε. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που χρεώνει, για την επανέκδοση του κλειδιού, η επίσημη αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου

Καύσιμα
Η ποσότητα καυσίμων αναγράφεται κατά την παράδοση του οχήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα κατά την επιστροφή. Μικρότερη ποσότητα κατά την παράδοση/επιστροφή δημιουργεί χρέωση ανάλογη με την ποσότητα που καταναλώθηκε και της κατηγορίας του αυτοκινήτου.

Μη χρησιμοποιηθέν καύσιμο , δεν δημιουργεί δέσμευση επιστροφής χρημάτων

Επισκευές
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επισκευής και αποκατάστασης ζημιών, επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή , υπολογιζόμενου όμως του χρόνου ημεραργιών σε βάρος του μισθωτή.

Τροχαίες Παραβάσεις
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοσή του σε εκπρόσωπο της Hawk Rent A Car  για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές και για τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης, διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως θα γίνει από την εταιρία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.

Τροποποίηση Κράτησης / Πληροφορίες

20 ημέρες  πριν την ορισμένη παραλαβή του οχήματος που νοικιάσατε μπορείτε να αλλάξετε  / ακυρώσετε την κράτησή σας επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά στο 2314015800. Σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, το καταβληθέν  ποσό της προκαταβολής,  παρακρατείται.

Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, τις τιμές που ισχύουν την στιγμή εκείνη, το σταθμό επιστροφής κτλ.